Spring naar content
Home Certificering

Certificering

Crown Van Gelder gelooft in kwaliteitsproducten met respect voor mens en milieu. Dat betekent dat de gezondheid en veiligheid van onze klanten en collega’s de hoogste prioriteit verdienen en dat we onze impact op het milieu moeten minimaliseren. Om ervoor te zorgen dat we onze principes in de praktijk brengen, worden we regelmatig onafhankelijk gecontroleerd op de naleving van interne normen, ISO-normen en wettelijke en regelgevende verplichtingen. In 2024 wordt Crown Van Gelder International B.V. opnieuw geauditeerd door DNV.

Duurzaam bosbeheer: FSC® en PEFC Chain of Custody

Bescherming van biodiversiteit en ecosystemen. Het tegengaan van klimaatverandering. En het waarborgen van de gezondheid en het levensonderhoud van lokale gemeenschappen bij bossen. De FSC® en PEFC labels geven de garantie dat bossen duurzaam en verantwoord worden beheerd. Al onze producten kunnen met FSC® COC of PEFC COC certificaten geleverd worden. Dat betekent dat de grondstoffen afkomstig zijn uit duurzame bossen. Notitie: onze FSC licentie nummer is FSC-C187198, PEFC licentie number is PEFC/30-31-1317.

Duurzaam bosbeheer FSC® CoC
Duurzaam bosbeheer PEFC CoC

ISO 22000: Voedselveiligheid

ISO 22000 beschermt de gezondheid en het welzijn van consumenten door de veiligheid van voedingsproducten te garanderen. De norm specificeert eisen voor bedrijven die betrokken zijn bij de voedselketen om gevaren voor de voedselveiligheid te managen en ervoor te zorgen dat het eindproduct veilig is voor consumptie en gebruik.

Voedselveiligheid ISO 22000

EU Ecolabel voor grafisch papier

Het EU Ecolabel wordt toegekend aan producten en diensten die voldoen aan hoge milieunormen. In het geval van grafisch papier betekent dat het gebruik van gecertificeerde vezels uit duurzaam beheerde bossen, een beperkt gebruik van gevaarlijke stoffen en weinig lucht- en watervervuiling tijdens de productie.

EU Ecolabel

ISO 9001: Kwaliteit

Met onze focus op het leveren van producten van hoge kwaliteit werkt Crown Van Gelder uiteraard met een streng kwaliteitsmanagementsysteem. De ISO 9001-norm certificeert dat dit systeem voldoet aan criteria op het gebied van onder andere klantgerichtheid, kwaliteitsbeheer en voortdurende verbetering.

Kwaliteit ISO 9001

ISO 50001: Energiebeheer

Energie is onlosmakelijk verbonden met de uitdagingen van klimaatverandering. De ISO 50001-norm bevestigt dat Crown Van Gelder een energiebeheersysteem heeft geïmplementeerd om onze energie-efficiëntie te verhogen en zuinig om te gaan met kostbare grondstoffen.

Energie ISO 50001

ISO 14001: Milieubeheer

Van water- en energieverbruik tot afvalvermindering en het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen. ISO 14001 stelt eisen aan systemen om de milieuimpact van organisaties te managen. Crown Van Gelder wil de wereld van papier groener en duurzamer maken en voert hier ook actief beleid op.

Milieu ISO 14001

ISO 45001: Gezondheid en veiligheid op het werk

Uiteindelijk is niets belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van mensen. ISO 45001 bevat normen om de veiligheid van werknemers te verbeteren, risico’s op de werkplek te verminderen en werkomstandigheden in het algemeen beter en veiliger te maken.

Managementsysteem voor gezond en veilig werken ISO 45001

Ecovadis Gold Rating op Corporate Social Responsibility (CSR)

Met het behalen van de Gold Rating behoort Crown Van Gelder wereldwijd tot de top op het gebied van MVO conform de EcoVadis MVO-beoordelingsmethodiek. De uitgebreide onafhankelijke methodologie is opgebouwd uit internationale MVO normen, waaronder de Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact en ISO 26000.

EcoVadis Gold